RUHSAL VE RUHANİ ŞİFA

Ruhani şifa, insanlık tarihi boyunca var olan ve farklı kültürlerde kendine yer bulan bir iyileştirme sanatıdır. Pisagor'un "şifa sanatının en kutsal sanat olduğu" yönündeki sözleri, bu alandaki önemini vurgular.

Ruhani şifa, sadece bedensel değil, aynı zamanda ruhsal ve duygusal boyutlarda da iyileşmeyi hedefler. Bu, insanın bütünlüğünü kapsayan bir yaklaşımdır, zira insanın en önemli parçası hasta olduğunda, genel sağlık durumu da olumsuz etkilenir.

Ruhani enerji uzmanları, psişik hassasiyete sahip kişilerdir ve durugörü, duruişiti, sezgi gibi yeteneklere sahiptirler. Bu yeteneklerini kullanarak, olağan bilincin dışında kalan bir bilinç haline geçer ve ruhsal plandan gelen enerjileri alıp aktarabilirler. Şifacının temel görevi, enerjiyi alıp hasta bedenlere aktarmaktır. Bu enerji, hastanın bedensel ve ruhsal dengesizliklerini gidererek, kendini iyileştirmesine yardımcı olur.

Hastalık durumunda, bireyin enerji alanı bozulmuş ve yaşam enerjisini yeterince alamaz hale gelmiştir. Bu durum, bedenin normal işlevlerini yerine getirememesine yol açar. Şifacının aktardığı enerji ile bozulan enerji alanı düzeltilerek, bireyin içsel ve dışsal bütünlüğünün yeniden sağlanmasına yardımcı olur.

Bu süreçte, şifacının rolü, sadece bir aracı olarak işlev görmektir. Gerçek iyileşme gücü, hastanın kendisindedir. İyileşme süreci, hastanın zihni ve bedeninin, şifacının sağladığı enerjiyle uyumlanarak, kendini iyileştirme yeteneğini harekete geçirmesidir. Enerji, evrenin her yerinde bulunan ve farklı titreşimlerle kendini gösteren ilahi bir kudrettir. İnsanlar, bu enerjiyi çeşitli yollarla (uzaktan, yüzyüze, dua, bakış, nefesle aktarım, niyet, düşünce gücü ile) hissedebilir ve aktarabilir.

Ruhani enerji uzmanının enerji aktarımı, bedenin kendini iyileştirebilme kapasitesini artırır. Eğer bir kişinin enerjisi tükenmişse veya enerji akışı engellenmişse, şifacı bu dengesizliği gidererek, kişinin enerji alanını güçlendirir. Bu, bedenin hücrelerinin kendi görevlerini daha etkin bir şekilde yerine getirmesini sağlayarak iyileşmeyi tetikler.

Ruhani şifa enerjisi, bedenin ve ruhun bütünlüğüne odaklanan, insanın kendi içsel gücünü ve enerjisini kullanarak iyileşmesine yardımcı olan kadim ve evrensel bir iyileştirme yöntemidir. Bu süreçte, şifacının rolü, hastanın kendi iyileşme potansiyelini harekete geçirmesine yardımcı olmaktır. Bu, yalnızca bedensel şifa yöntemi değil, aynı zamanda bireyin kendi içsel ruhsal gücüne ve evrensel enerji akışlarına bağlantısını güçlendiren de bir yolculuktur.

RUHSAL VE RUHANİ MÜZİK
RUHSAL VE RUHANİ MÜZİK
DEVAMI
RUHSAL VE RUHANİ ŞİFAHANELER
RUHSAL VE RUHANİ ŞİFAHANELER
DEVAMI
RUHANİ BOYUT NE DEMEK ?
RUHANİ BOYUT NE DEMEK ?
DEVAMI
SOSYAL MEDYA